HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢNG BAIDU

Bước 1:

Bạn đăng nhập tài khoảng bằng link sau:https://passport.baidu.com/v2/?reg&u=http://pan.baidu.com&regtype=1&tpl=netdisk&overseas=1

Bước 2:

Sau khi Click vào link trên bạn sẽ vào trang đăng ký tài khoản Baidu như hình dưới

  • Dòng đầu tiền bạn trọn mã vùng của Việt Nam (+84) và đánh sô di động của bạn vào ô bên cạnh (bỏ số “0” ở đầu)
  • Dòng thứ hai bạn đánh tên đăng nhập của bạn
  • Dòng thứ ba là mật khẩu
  • Dóng thứ 4 là mã kích hoạt gửi qua số điện thoại của bạn (nếu không thấy mã kích hoạt thì nhấn vào ô bên cạnh một cửa sổ sẽ hiện ra bạn gõ các ký từ trong hình vào để hệ thống gửi lại mã kích hoạt vào điện thoại)
  • Kich vào mục đồng ý với điều khoản sử dụng rồi nhấn vào ô mầu xanh là song

Chúc các bạn thành công!!!